پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۶
کنسرت گروه نغمه بهار

کنسرت گروه نغمه بهار

کنسرت گروه نغمه بهار برگزار می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، کنسرت گروه نغمه بهار  روز پنجشنبه 10 اسفند 1396  ساعت 20:00 در تالار رودکی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهریار، تالار رودکی

برای خرید بلیت اینجا کلیک کنید.

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۶
کنسرت «بهار آمد»

کنسرت «بهار آمد»

کنسرت «بهار آمد »گروه شبروان اجرا می‌شود.

به گزارش رویداد فرهنگی، کنسرت «بهار آمد» گروه شبروان جمعه 11 اسفند 1396 ساعت 20:00 در تالار رودکی برگزار می‌‌شود.

نشانی: تهران،  خیابان انقلاب، خیابان شهریار، تالار رودکی

برای خرید بلیت اینجا کلیک کنید

جمعه ۱۸ اسفند ۱۳۹۶
کنسرت تصنیف و ترانه گروه همنوازان فاخته

کنسرت تصنیف و ترانه گروه همنوازان فاخته

کنسرت تصنیف و ترانه گروه همنوازان فاخته اجرا می‌شود.

 به گزارش رویداد فرهنگی، کنسرت تصنیف و ترانه گروه همنوازان فاخته، در روز  جمعه 18 وشنبه  19 اسفند ساعت 21:00 در تالار رودکی تهران اجرا می‌شود.

نشانی: تهران،خیابان انقلاب، خیابان شهریار، تالار…

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶
ارکستر سرزمین خورشید

ارکستر سرزمین خورشید

ارکستر سرزمین خورشیدبه اجرا درمی‌آید.

به گزارش رویداد فرهنگی، ارکستر سرزمین خورشید در روز شنبه 26 اسفند ماه 1396 ساعت 20:00 در تالار رودکی برگزار می‌شود.

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان شهریار، تالار رودکی

برای خرید بلیت اینجا کلیک کنید

روی خط فرهنگ