پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
تئاتر «در انتظار آدلف» در تئاتر مستقل تهران

تئاتر «در انتظار آدلف» در تئاتر مستقل تهران

«تئاتر در انتظار آدلف» در تئاتر مستقل تهران اجرا خواهد شد.

به گزارش رویداد فرهنگی، «تئاتر در انتظار آدلف» نوشته ماتیو دلاپورته، الکساندر دلاپاتلیر و با ترجمه و کارگردانی علیرضا کوشک جلالى از پنجشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ از ۲۱:۰۰ تا…

روی خط فرهنگ