نویسنده شو/ لیلی بخشی مطلب ویژه

لیلی بخشی نویسنده کتابهای «که هنوز من نبودم» و «همه ما مثل هم هستیم» در استودیوی رویداد فرهنگی به معرفی خود و آثارش در برنامه «نویسنده شو» پرداخته است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن