معرفی کتاب «انگار خودم نیستم»/ یاسمن خلیلی فرد

کتاب «انگار خودم نیستم» نوشته یاسمن خلیلی فرد توسط انتشارات ققنوس به چاپ رسیده است. خلیلی در این ویدئو به معرفی کتابش پرداخته است.

 
 
این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن