معرفی کتاب «اینجا صدای گرگ ها بلندتر است» مطلب ویژه

کتاب «اینجا صدای گرگ ها بلندتر است» نوشته عادله خلیفی توسط انتشارات کتاب کوله پشتی به چاپ رسیده است. خلیفی در این ویدئو به معرفی کتابش پرداخته است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن