فرهنگ و هنر - فیلم
تیزر فیلم سینمایی ددپول 2
تاریخ انتشار : 97/05/21 ساعت 21:41

تیزر فیلم سینمایی ددپول 2 منتشر شد.

به گزارش رویداد فرهنگی، وید ویلسون بد دهن معروف به ددپول تیمی از انسان های جهش یافته قدیمی و سرکش را دور هم جمع می کند تا از پسری جوان با نیرو هایی ماورایی در مقابل یک ربات بی رحم که در زمان سفر کرده محافظت کنند...

 نظرات کاربران

ارسال