جمعه مجازی/ قسمت بیست و هشتم

در قسمت بیست و هشتم جمعه مجازی، امنیت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اولین سفر خارجی اش به عراق مطرح شده و همچنین در مورد تخلفات آزاد ناشران در نمایشگاه کتاب صحبت شده است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن