جمعه مجازی/ قسمت بیست و ششم

جمعه مجازی در ششمین قسمت به سراغ سوژه هایی از حرف مفت تا حضور ناصر ملک مطیعی در صدا و سیما رفته است

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن