جمعه مجازی/ قسمت بیست و چهارم

سوژه هایی از تئاتر بازی کردن تا اعترافات تکان دهنده رییس اتحادیه ناشران جهان در جمعه مجازی این هفته بررسی می شود.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن