جمعه مجازی/ قسمت بیست و سوم

در این قسمت از جمعه مجازی سوژه هایی چون، جلوگیری از تخلفات سربازان توسط علیرضا مختارپور تا چربی مغز به زبان طنز نقد و بررسی شده است.

این مورد را ارزیابی کنید

نظر دادن